BACK
Intro
W kręgu
Klatka nr 8
Radio skit
Liryka chodnika
O tym mowa
Południowa Praga
Nocne marki
Czarno na bialym
Osiedlowy tajniak
Medycyna naturalna
PRL
Cynio, buzia, pupa, nóżka...
Rówieśnicy
To jest ten rap
Podwórko
Bez komentarza
Otworz swe oczy
Judasz
Ślepy zaułek
Outro

THS Klika

Liryka chodnika

14 PLN
SELECT FORMAT: