REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosto.pl

W┼éa┼Ťcicielem, Sprzedawc─ů oraz Administratorem Sklepu jest:

Prosto sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,

NIP: 8981887626

REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej).

 

Dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzona jest r├│wnie┼╝ pod dodatkowymi adresem, tj.:

Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

 

Klient ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia do negocjacji zapis├│w umowy ze Sprzedawc─ů.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: www.prosto.pl prowadzony jest przez Prosto sp. z o.o., – szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci przedstawione s─ů powy┼╝ej.

 2. Regulamin sporz─ůdzony jest w j─Özyku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odleg┼éo┼Ť─ç, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawc─ů, Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z prawa do negocjacji warunk├│w umowy lub zawrze─ç ze Sprzedawc─ů umow─Ö w oparciu o niniejszy regulamin.

 4. Tre┼Ť─ç regulaminu, w przypadku odr─Öbnej decyzji Kupuj─ůcego stanowi tre┼Ť─ç zawartej umowy pomi─Ödzy stronami. Tre┼Ť─ç umowy zostaje stosownie do obwi─ůzuj─ůcych przepis├│w utrwalona oraz udost─Öpniona Kupuj─ůcemu na trwa┼éym no┼Ťniku, w celu zagwarantowania Kupuj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éania si─Ö na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzeda┼╝ prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 6. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z kodeksem dobrych praktyk przedsi─Öbiorc├│w. Kodeks dobrych praktyk znajduje si─Ö w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost─Öpne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 7. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem:https://egiodo.giodo.gov.pl/form_ver4.dhtml?form_id=1171958

 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.prosto.pl s─ů fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest r├│wnoznaczna z zobowi─ůzaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produkt├│w bez wad.

 9. Ceny podane na stronie Sklepu www.prosto.pl wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.

 10. Kupuj─ůcy mo┼╝e sk┼éada─ç zam├│wienia w sklepie 24 godziny na dob─Ö 7 dni w tygodniu poprzez stron─Ö internetow─ů www.prosto.pl.

 11. Komunikacja ze Sprzedawc─ů dokonywana przez Kupuj─ůcego powoduje ponoszenie przez Kupuj─ůcego koszt├│w, jakie wynikaj─ů z um├│w zawartych przez Kupuj─ůcego z podmiotami trzecimi, za mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z okre┼Ťlonych form komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç Sprzedawca nie pobiera ┼╝adnych dodatkowych op┼éat ani ┼Ťwiadcze┼ä za mo┼╝liwo┼Ť─ç komunikowania si─Ö z nim.

 12. Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci sklepu internetowego www.prosto.pl jest sprzeda┼╝ detaliczna i hurtowa muzyki, ubra┼ä i innych produkt├│w za po┼Ťrednictwem sieci Internet.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa obowi─ůzuj─ůce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg├│lno┼Ťci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem w rozumieniu przepis├│w ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys┼éuguj─ůcych mu na mocy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.

 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc─ů ma mo┼╝liwo┼Ť─ç polubownego za┼éatwienia sprawy poprzez:

  1. Zwr├│cenie si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego.

  2. Mediacj─Ö.

  3. Zwr├│cenie si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

  4. Uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu od Federacji Konsument├│w, korzystaj─ůc z bezp┼éatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z za┼é─ůcznikami; informuj─ůcy o obowi─ůzkach oraz uprawnieniach dw├│ch stron umowy.

 2. STRONA – stron─ů Umowy jest Kupuj─ůcy lub Sprzedawca; w przypadku poj─Öcia strony – rozumie si─Ö Kupuj─ůcego oraz Sprzedawc─Ö ┼é─ůcznie.

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEG┼üO┼Ü─ć – Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç przez strony, przy braku jednoczesnej obecno┼Ťci dw├│ch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kana┼é├│w komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç, dost─Öpnych w sklepie.

 4. KANA┼üY KOMUNIKACJI – okre┼Ťlone w pkt 10 I POSTANOWIE┼â OG├ôLNYCH formy sk┼éadania zam├│wie┼ä na odleg┼éo┼Ť─ç.

 5. SKLEP – sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: www.prosto.pl.

 6. SPRZEDAWCA – Prosto sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,
  NIP: 8981887626
  REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej).
  Dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzona jest r├│wnie┼╝ pod dodatkowymi adresem, tj.:
  Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

  Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

   

 7. US┼üUGODAWCA – Prosto sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie, pod adresem: ul. Hauke Bosaka 16a, 01-540 Warszawa,
  NIP: 8981887626
  REGON: 932129962 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej).
  Dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzona jest r├│wnie┼╝ pod dodatkowymi adresem, tj.:
  Prosto Sp. z o. o, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

  Prosto Sp. z o. o, ul. Rydygiera 8 bud. 6c, 01-793 Warszawa

   

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, dost─Öpnego pod adresem www.prosto.pl

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl, w celu niezwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 10. KUPUJ─äCY – Klient oraz Konsument ┼é─ůcznie.

 11. US┼üUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego, dost─Öpnego pod adresem www.prosto.pl oraz korzystaj─ůca z subskrybcji Newslettera.

 12. ZAM├ôWIENIE – z┼éo┼╝ona przez Kupuj─ůcego za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl oferta zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

 13. U┼╗YTKOWNIK – ka┼╝dy podmiot korzystaj─ůcy ze sklepu internetowego www.prosto.pl.

 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny U┼╝ytkownika dost─Öpny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.prosto.pl oznaczony loginem i has┼éem, s┼éu┼╝─ůcy zawieraniu um├│w sprzeda┼╝y.

 15. REJESTRACJA – proces polegaj─ůcy na utworzeniu przez u┼╝ytkownika konta w sklepie internetowym www.prosto.pl.

 16. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y towaru zawarta pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Kupuj─ůcym za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl.

 17. PRODUKT – ka┼╝dy przedmiot sprzedawany za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl.

 18. NEWSLETTER – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů, polegaj─ůca na wysy┼éaniu do Us┼éugobiorc├│w informacji handlowych w┼éasnych produkt├│w.

 19. FORMA P┼üATNO┼ÜCI – forma zap┼éaty za zam├│wiony produkt, wybrana przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadanego Zam├│wienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej www.prosto.pl formy p┼éatno┼Ťci.

 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zam├│wionego produktu, wybrana przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadanego Zam├│wienia lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

 21. DOKUMENT SPRZEDA┼╗Y – faktura VAT lub paragon, w zale┼╝no┼Ťci od wskaza┼ä Kupuj─ůcego.

 22. ZA┼ü─äCZNIKI – informacja o prawie odst─ůpienia od umowy oraz wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy.

 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbi├│r zasad post─Öpowania, przyj─Öty w powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia┼éania nieuczciwym praktykom rynkowym, kt├│ry stosowany jest przez Sprzedawc─Ö.

 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajduj─ůca si─Ö przy zdj─Öciu produktu, stanowi─ůca opis najwa┼╝niejszych okre┼Ťle┼ä oraz charakterystyki danego produktu, umo┼╝liwiaj─ůcy Kupuj─ůcemu zapoznanie si─Ö z jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťciami. Wymiary produkt├│w podane na stronie s─ů wymiarami orientacyjnymi, zastrzegamy sobie r├│┼╝nic─Ö +/- 2cm. 

 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupuj─ůcego produkt├│w w celu p├│┼║niejszego ich zakupu.

 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupuj─ůcego w z┼éo┼╝onym zam├│wieniu, pod kt├│ry ma zosta─ç dostarczony zakupiony przez Kupuj─ůcego produkt.

 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w kt├│rym Kupuj─ůcy lub inna upowa┼╝niona do odbioru osoba obejmuje produkt b─Öd─ůcy przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST─äPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawc─Ö jako adresy do sk┼éadania okre┼Ťlonych o┼Ťwiadcze┼ä, b─Öd─ůce adresami do korespondencji.

 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ┼ÜWIADCZENIA – wybrane przez Kupuj─ůcego produkty lub us┼éugi, b─Öd─ůce przedmiotem umowy lub przedmiotem ┼Ťwiadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza si─Ö r├│wnie┼╝ ┼Ťwiadczenie dostawy produktu przez Sprzedawc─Ö, w przypadku wybrania przez Kupuj─ůcego jednej z oferowanych przez Sprzedawc─Ö form dostawy produktu.

 30. US┼üUGI ┼ÜWIADCZONE DROG─ä ELEKTRONICZN─ä – funkcjonalno┼Ťci systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umo┼╝liwiaj─ůce Us┼éugodawcy oferowanie okre┼Ťlonych technicznych rozwi─ůza┼ä jak: mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éo┼╝enia i prowadzenia konta w sklepie internetowym www.prosto.pl; ┼Ťwiadczenie us┼éugi newslettera oraz umo┼╝liwienie jednorazowej mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia zam├│wienia przez formularz zam├│wienia znajduj─ůcy si─Ö w sklepie internetowym www.prosto.pl; bez jednoczesnej obecno┼Ťci stron (na odleg┼éo┼Ť─ç), poprzez przekaz danych na indywidualne ┼╝─ůdanie us┼éugobiorcy, przesy┼éane i otrzymywane za pomoc─ů urz─ůdze┼ä do elektronicznego przetwarzania, w┼é─ůcznie z kompresj─ů cyfrow─ů, i przechowywania danych, kt├│re s─ů w ca┼éo┼Ťci nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc─ů sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 31. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA – znajduj─ůcy si─Ö w sklepie internetowym system techniczny umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie zam├│wienia przez Kupuj─ůcego poprzez dost─Öpne pola formularza, bez konieczno┼Ťci dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym.

 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umo┼╝liwiaj─ůce transmisj─Ö.

 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.prosto.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie U┼╝ytkownik powinien wype┼éni─ç formularz rejestracji znajduj─ůcy si─Ö na stronie internetowej sklepu, podaj─ůc w nim swoje prawdziwe dane.

 3. U┼╝ytkownik w celu pomy┼Ťlnego przej┼Ťcia procesu rejestracji zobowi─ůzany jest poda─ç nast─Öpuj─ůce dane:

  1. Nazwa u┼╝ytkownika.

  2. Adres.

  3. Dane kontaktowe/Adres email.

  4. Hasło.

 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, mo┼╝na wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowo┼Ťciach w sklepie na adres mailowy podawany przy rejestracji.

 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto użytkownika.

 6. W przypadku gdy dane U┼╝ytkownika ulegn─ů zmianie, U┼╝ytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto┼Ťci─ů.

 7. W celu dokonania pomy┼Ťlnego zakupu w sklepie U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do podania nast─Öpuj─ůcych danych:

  1. Imi─Ö, Nazwisko.

  2. Nazwa firmy / NIP.

  3. Adres email.

  4. Telefon.

  5. Kraj.

  6. Miasto .

  7. Kod pocztowy.

  8. Ulica.

  9. Nr. domu/mieszkania.

 8. Po wype┼énieniu przez U┼╝ytkownika p├│l formularza zam├│wienia zostaje okre┼Ťlony spos├│b wysy┼éki.

 9. W zale┼╝no┼Ťci od kwoty zam├│wienia wysy┼éka mo┼╝e by─ç darmowa, lub p┼éatna. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce p┼éatno┼Ťci za wysy┼ék─Ö znajduj─ů si─Ö w pkt.4 dzia┼éu V Realizacja Zam├│wienia.

 10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego; stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

 2. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia stanowi ofert─Ö w rozumieniu kodeksu cywilnego, z┼éo┼╝on─ů Sprzedawcy przez Klienta.

 3. Sprzedaj─ůcy ma prawo do anulowania zam├│wienia bez podawania przyczyny.

 4. Rejestracja i za┼éo┼╝enia konta nie jest warunkiem koniecznym z┼éo┼╝enia zam├│wienia w sklepie www.prosto.pl. Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia zam├│wienia za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystaj─ůc z mo┼╝liwo┼Ťci formularza zam├│wienia.

 5. W celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia Kupuj─ůcy powinien doda─ç do „Koszyka” produkt, kt├│ry zamierza kupi─ç. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia. Produkty mog─ů by─ç dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 6. Koszyk” umo┼╝liwia Kupuj─ůcemu zarz─ůdzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie warto┼Ťci zam├│wienia.

 7. Aby sfinalizowa─ç zam├│wienie nale┼╝y doda─ç do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji okre┼Ťlaj─ůcych odpowiednio: p┼éatno┼Ť─ç i spos├│b dostawy. Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie po zalogowaniu si─Ö na swoje konto lub w przypadku braku konta podaj─ůc w formularzu dane niezb─Ödne do realizacji przez Sprzedawc─Ö umowy.

 8. Kupuj─ůcy sk┼éadaj─ůc zam├│wienie opcjonalnie mo┼╝e wprowadzi─ç uwagi do sk┼éadanego zam├│wienia, umieszczaj─ůc je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu mo┼╝na r├│wnie┼╝ wybra─ç inny adres dostawy ni┼╝ dane billingowe.

 9. Po wype┼énieniu koniecznych p├│l zam├│wienia nale┼╝y wybra─ç przycisk „realizuj zam├│wienie”.

 10. Po z┼éo┼╝eniu prawid┼éowego zam├│wienia, Kupuj─ůcemu ukazuj─ů si─Ö dane nabywcy i dane adresowe, jak r├│wnie┼╝ kwota zam├│wienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie element├│w, w celu skutecznego z┼éo┼╝enia zam├│wienia nale┼╝y wybra─ç przycisk „realizuj zam├│wienie”. Za chwil─Ö zawarcia umowy uznaje si─Ö potwierdzenie przez sklep internetowy mailowo z┼éo┼╝onego zam├│wienia.

 11. Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç e-mailem lub telefonicznie zmiany w zam├│wieniu, lub wycofa─ç zam├│wienie w ca┼éo┼Ťci, je┼╝eli nie zmieni┼éo statusu na 'w realizacji'.
  W trosce o jak najszybsz─ů obs┼éug─Ö klienta nie mo┼╝na modyfikowa─ç zam├│wie┼ä kt├│re s─ů ju┼╝ w realizacji.

 12. Zam├│wiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupuj─ůcego.

 13. Dniem wykonania Umowy zawartej za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego jest dzie┼ä odbioru przesy┼éki przez Kupuj─ůcego.

 14. Do ka┼╝dego zam├│wienia mo┼╝e by─ç wykorzystany 1 kod promocyjny.

 15. Promocje nie sumuj─ů si─Ö.
  Kod rabatowy za subskrypcj─Ö newslettera mo┼╝na wykorzysta─ç na wszystkie nieprzecenione towary na www.prosto.pl


   

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s─ů cenami brutto, zawieraj─ůcymi podatek od towar├│w i us┼éug (VAT).

 2. Sklep przewiduje nast─Öpuj─ůce rodzaje p┼éatno┼Ťci:

  1. Przedp┼éata – p┼éatno┼Ť─ç przelewem bankowym – wp┼éata na rachunek bankowy firmy pe┼énej warto┼Ťci zam├│wienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zam├│wionego towaru.

  2. Za pobraniem – p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze towaru.

  3. Przelewem on-line za pomoc─ů serwisu Przelewy24 – wp┼éata na rachunek bankowy firmy pe┼énej warto┼Ťci zam├│wienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zam├│wionego towaru.

  4. Za pomoc─ů us┼éugi PayPal.

  5. Kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.

 3. Kupuj─ůcy dokonuje zakupu towaru oraz zam├│wienia us┼éugi wed┼éug cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy obowi─ůzuj─ůcych w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku zmiany cennik├│w us┼éug ┼Ťwiadczonych przez podmiot realizuj─ůcy dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam├│wie┼ä ju┼╝ realizowanych.

 5. Aktualne ceny oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy przedstawione s─ů na podstronie Sklepu internetowego oraz s─ů widoczne na poziomie Koszyka.

 6. Kupuj─ůcy dokonuje zakupu towaru oraz zam├│wienia us┼éugi wp┼éacaj─ůc okre┼Ťlon─ů w zam├│wieniu kwot─Ö na poni┼╝sze konto bankowe:
  PL 62 1160 2202 0000 0000 9850 4740 Millenium Bank Prosto Sp. z o. o. Ul. Hauke Bosaka 16a w tytule przelewu wpisuj─ůc numer zam├│wienia, kt├│ry znajduje si─Ö w potwierdzeniu wys┼éanym drog─ů mailow─ů.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa nast─Öpuje na adres wskazany przez Kupuj─ůcego w zam├│wieniu.

 2. Dostawy s─ů realizowane poprzez firm─Ö kuriersk─ů DPD. Wysy┼éka towaru nast─Öpuje niezw┼éocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zam├│wienia przez sklep internetowy www.prosto.pl i jest realizowana w ci─ůgu 2-7 dni roboczych.

 3. W niekt├│rych przypadkach dostawa mo┼╝e wynosi─ç do 14 roboczych dni. W takich przypadkach Kupuj─ůcy jest informowany o tym przy potwierdzaniu zam├│wienia przez sklep.

 4. Zam├│wiony towar dostarczany jest za pomoc─ů firmy kurierskiej DPD. Kupuj─ůcy jest obci─ů┼╝ony kosztami dostawy okre┼Ťlonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na terenie Polski wynosz─ů:

  1. 18 złotych w przypadku opłaty zamówienia za pobraniem.

  2. 12 z┼éotych w przypadku op┼éaty zam├│wienia o warto┼Ťci poni┼╝ej 350 z┼éotych dowoln─ů form─ů p┼éatno┼Ťci opr├│cz pobrania.

  3. 0 z┼éotych w przypadku op┼éaty zam├│wienia o warto┼Ťci od 350 z┼éotych dowoln─ů form─ů p┼éatno┼Ťci opr├│cz pobrania.

  4. Koszt wysy┼éki zagranicznej: Niemcy 107 z┼éotych / Holandia 107 z┼éotych / Wielka Brytania 115 z┼éotych. 

 5. Zam├│wienia realizowane s─ů w dni robocze od 9.00 – 17:00.

 6. Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenia z tego powodu, ┼╝e towar nie jest dost─Öpny, niezw┼éocznie, najp├│┼║niej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj─ůcego, kt├│ry podejmie decyzj─Ö o dalszych losach z┼éo┼╝onego przez niego zam├│wienia.

 7. Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e wykona─ç ┼Ťwiadczenia o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach indywidualnie zam├│wionych przez Kupuj─ůcego z powodu przej┼Ťciowej niemo┼╝no┼Ťci jego spe┼énienia, Sprzedawca mo┼╝e za zgod─ů Kupuj─ůcego spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenie zast─Öpcze, odpowiadaj─ůce tej samej jako┼Ťci i przeznaczeniu oraz za t─Ö sam─ů cen─Ö lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony spos├│b.

 8. Zaleca si─Ö, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dokona┼é sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa┼é odpowiedni protok├│┼é. Sprawdzenie przesy┼éki u┼éatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze┼ä od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy┼éki powsta┼éego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si─Ö, aby Konsument skontaktowa┼é si─Ö w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc─ů telefonicznie: (+ 48) 668-838-900 b─ůd┼║ na adres e-mail: sklep@prosto.pl.

 9. Kupuj─ůcy, kt├│ry nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowi─ůzany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, operator pocztowy etc.).W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych w trakcie transportu klient powinien spisa─ç protok├│┼é szkody i niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů telefonicznie: (+ 48) 668-838-900 b─ůd┼║ na adres e-mail: sklep@prosto.pl.

VII REKLAMACJE – R─śKOJMIA

 1. W przypadku um├│w zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (r─Ökojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem ┼Ťwiadczenia sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku gdy okre┼Ťlony przez Sprzedawc─Ö lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z umow─ů. W szczeg├│lno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow─ů je┼╝eli:

  1. Nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, kt├│re rzecz tego rodzaju powinna mie─ç, ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia.

  2. Nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych istnieniu Sprzedawca zapewni┼é Kupuj─ůcego, w tym przedstawiaj─ůc pr├│bk─Ö lub wz├│r.

  3. Nie nadaje si─Ö do celu, o kt├│rym Kupuj─ůcy poinformowa┼é Sprzedawc─Ö przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia.

  4. Zosta┼éa Kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym.

 6. Na r├│wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si─Ö publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt├│ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, oraz osoby, kt├│ra przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr├│┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent.

 7. Rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů,za kt├│r─ů Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Kupuj─ůcego, kt├│ry post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 8. W przypadku umowy z Konsumentem, je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po up┼éywie roku od momentu wydania rzeczy obowi─ůzek wykazania, ┼╝e wada istnia┼éa w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 9. Konsument, je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e:

  1. Z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny.

  2. Z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy.

  3. ┼╗─ůda─ç wymiany produktu na wolny od wad.

  4. ┼╗─ůda─ç usuni─Öcia wady.

 10. Konsument, nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy je┼╝eli wada jest nieistotna.

 11. Konsument, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedawcy dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na adres reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub spos├│b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt├│rym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedawc─Ö, Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedawcy.

 12. Sprzedawca prosi, aby w celu u┼éatwienia procesu reklamacyjnego do┼é─ůczy─ç opis niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů.

 13. Sprzedawca w ci─ůgu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si─Ö do zg┼éoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e Sprzedawca uzna┼é o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta za uzasadnione.

 14. Sprzedawca w przypadku ┼╝─ůdania Konsumenta okre┼Ťlonego w pkt. 9 pkt. 3 lub 4 mo┼╝e wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usun─ů─ç, pod warunkiem, ┼╝e nast─ůpi to niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

 15. Je┼╝eli jednak, rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc─Ö albo Sprzedawca nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, nie przys┼éuguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 16. Konsument mo┼╝e, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z Umow─ů w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe lub wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak r├│wnie┼╝ zwraca si─Ö uwag─Ö na niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny spos├│b zaspokojenia roszczenia.

 17. Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdania Konsumenta je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z Umow─ů, rzeczy wadliwej w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo w por├│wnaniu z drugim, mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci rzeczy z Umow─ů wymaga nadmiernych koszt├│w.

 18. W przypadku obni┼╝enia ceny, obni┼╝ona cena powinna pozostawa─ç w takiej proporcji do ceny wynikaj─ůcej z umowy, w jakiej warto┼Ť─ç rzeczy z wad─ů pozostaje do warto┼Ťci rzeczy bez wady.

 19. Sprzedawca jest zobowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

 20. W przypadku um├│w zawieranych z Klientami nie b─Öd─ůcymi jednocze┼Ťnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona.

 21. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia┼éu Regulaminu Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od mowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 22. W przypadku dochodzenia przed s─ůdem, s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przewidzianych Ustaw─ů, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia prowadzonej mediacji.

 23. Bieg terminu do wykonywania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si─Ö od dnia, w kt├│rym Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady, a je┼╝eli Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady dopiero na skutek pow├│dztwa podmiotu trzeciego – od dnia w kt├│rym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta┼éa si─Ö prawomocna.

 24. Je┼╝eli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny, mo┼╝e od Sprzedawcy ┼╝─ůda─ç naprawienia szkody kt├│r─ů poni├│s┼é przez to, ┼╝e zawar┼é Umow─Ö nie wiedz─ůc o istnieniu wady, cho─çby szkoda by┼éa nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za kt├│re Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci mo┼╝e ┼╝─ůda─ç zwrotu koszt├│w zawarcia Umowy, koszt├│w odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak┼éad├│w w takim zakresie, w jakim odni├│s┼é z nich korzy┼Ťci a nie otrzyma┼é ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt├│w procesu.

 25. Powy┼╝sze nie uchybia przepisom powszechnie obowi─ůzuj─ůcym o obowi─ůzku naprawienia szkody na zasadach og├│lnych. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc─Ö up┼éyw terminu nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi. Adresem reklamacyjnym jest: Prosto Sp. z o.o, ul. Rydygiera 8 bud. 6C, 01-793 Warszawa.

 26. Nie przyjmujemy przesy┼éek za pobraniem. Wszytskie zwroty s─ů realizowane wy┼é─ůcznie przy pomocy przelewu.

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego www.prosto.pl s─ů obj─Öte gwarancj─ů Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielaj─ů rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodno┼Ť─ç towaru z umow─ů na podstawie r─Ökojmi, okre┼Ťlonej w dziale VII Reklamacja – R─Ökojmia.

IX WYMIANA

 1. Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ci─ůgu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Wymieniany towar należy odesłać do Prosto Shopu, z którego zamówienie było realizowane (informacja na paczce/fakturze):

PROSTO Magazyn Główny, Ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

PROSTO Shop Katowice, Ul. S┼éowackiego 51, 40-093 Katowice. 

PROSTO Shop Lublin, Al. Racławicka 4, 20-389 Lublin.

PROSTO Shop Pozna┼ä, Ul. P├│┼éwiejska 8, 61-887 Pozna┼ä. (z ko┼äcem maja 2017 sklep przesta┼é istnie─ç jako Prosto Shop, jednak reklamacje i zwroty pozostaj─ů pod tym samym adresem)

PROSTO Shop Sopot, Ul. Grunwaldzka 57, 81-771 Sopot. 

PROSTO Shop Szczecin, Ul. Jagiello┼äska 22, 70-363 Szczecin. 

PROSTO Shop Warszawa, Ul. Lewicka 2, 02-547 Warszawa. 

PROSTO Corner Wrocław, Ul. Rynek 30, 50-102 Wrocław (CH Feniks, V piętro)

 

 1. Do zwracanego towaru nale┼╝y wype┼éni─ç „Formularz Wymiany”. *

 2. Koszty wysy┼éki w dwie strony ponosi Kupuj─ůcy.

 3. Odsy┼éany towar nie mo┼╝e nosi─ç ┼Ťlad├│w u┼╝ytkowania, powinien posiada─ç fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odes┼éany do Kupuj─ůcego na jego koszt.

 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezw┼éocznie po otrzymaniu przesy┼éki przez Sklep nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od daty otrzymania. Pod warunkiem dost─Öpno┼Ťci ┼╝─ůdanego asortymentu.

 5. Nie przyjmujemy przesy┼éek za pobraniem. Wszytskie zwroty s─ů realizowane wy┼é─ůcznie przy pomocy przelewu.

X ODST─äPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKT├ôW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie czternastu dni od dnia dor─Öczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na wys┼éa─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres: sklep@prosto.pl b─ůd┼║ do┼é─ůczy─ç do paczki.

 2. Zwracany towar nale┼╝y odes┼éa─ç do Prosto Shpou, z kt├│rego zam├│wienie by┼éo realizowane (informacja na paragonie/fakturze):

PROSTO Magazyn Główny, Ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

PROSTO Shop Katowice, Ul. Słowackiego 51, 40-093 Katowice.

PROSTO Shop Lublin, Al. Racławicka 4, 20-389 Lublin.

PROSTO Shop Pozna┼ä, Ul. P├│┼éwiejska 8, 61-887 Pozna┼ä. (z ko┼äcem maja 2017 sklep przesta┼é istnie─ç jako Prosto Shop, jednak reklamacje i zwroty pozostaj─ů pod tym samym adresem)

PROSTO Shop Sopot, Ul. Grunwaldzka 57, 81-771 Sopot.

PROSTO Shop Szczecin, Ul. Jagiello┼äska 22, 70-363 Szczecin. 

PROSTO Shop Warszawa, Ul. Lewicka 2, 02-547 Warszawa. 

PROSTO Corner Wrocław, Ul. Rynek 30, 50-102 Wrocław (CH Feniks, V piętro).

 1. O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na formularzu, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik do niniejszego regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustaw─ů o prawach Konsumenta. *

 2. W o┼Ťwiadczeniu, o kt├│rym mowa w punkcie 2, Klienta prosi si─Ö r├│wnie┼╝ o przes┼éanie informacji o aktualnym numerze konta, na kt├│ry nale┼╝y dokona─ç zwrotu nale┼╝no┼Ťci.

 3. W razie odst─ůpienia od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

 4. Konsument, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç lub poza lokalem przedsi─Öbiorstwa, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w art.27. Prawa Konsumenta.

 5. W przypadku odst─ůpienia od umowy b─ůd┼║ zwrotu towaru kupuj─ůcy pokrywa koszt dostawy towaru do sprzedawcy. art.34 Ustawy o Prawach Konsumenta. Kupuj─ůcy mo┼╝e zwr├│ci─ç towar w dowolny spos├│b na w┼éasny koszt.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu lub produkt├│w b─Öd─ůcych przedmiotem umowy, nast─Öpuj─ůce po korzystaniu z produktu lub produkt├│w w spos├│b wykraczaj─ůcy poza zwyk┼éy zarz─ůd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno┼Ťci oraz charakteru produktu.

 7. Sprzedawca niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy przez Konsumenta, zwr├│ci Konsumentowi koszt wszystkich odes┼éanych przez niego produkt├│w.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu numeru konta podanego przez Konsumenta.

 9. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.

 10. Konsument nie ponosi koszt├│w dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu terminu prawa odst─ůpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 11. Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

 12. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od Umowy w przypadkach:

 13. W kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.

 14. Dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énienie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.

 15. Nie przyjmujemy przesy┼éek za pobraniem. Wszytskie zwroty s─ů realizowane wy┼é─ůcznie przy pomocy przelewu.

 16. Produkt powinien by─ç zwr├│cony w stanie niezmienionym i z do┼é─ůczonym Dowodem zakupu.
  Przyjmujemy zwroty tylko i wy┼é─ůcznie na produkty zakupione w sklepie internetowym prosto.pl.
  Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mog─ů by─ç zwr├│cone po zdj─Öciu folii lub usuni─Öciu zabezpiecze┼ä np p┼éyty CD lub inne, opakowanie musi by─ç nienaruszone.
  Zalecamy też aby produkt był zapakowany w tym samym opakowaniu w którym do Państwa dotarł.

Opr├│cz r├│wnowarto┼Ťci ceny towaru sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dor─Öczenia mu zam├│wionego towaru – do wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej najta┼äszej opcji przesy┼éki dost─Öpnej w danej ofercie. Je┼╝eli klient wybierze dro┼╝szy ┼Ťrodek transportu, nie otrzyma zwrotu r├│┼╝nicy mi─Ödzy warto┼Ťci─ů wybranej dostawy a najta┼äszym sposobem transportu.

 

 

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego dost─Öpnego pod adresem www.prosto.pl nast─Öpuj─ůce us┼éugi elektroniczne:

  1. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

  2. Umożliwienie złożenia zamówienia.

  3. Newsletter.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych polegaj─ůcych na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz ┼Ťwiadczenia us┼éugi newsletter zawarte s─ů na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu z┼éo┼╝enia zam├│wienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia zam├│wienia albo zaprzestania sk┼éadania zam├│wienia przez Us┼éugobiorc─Ö.

 5. Zalecane wymagania techniczne wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost─Öpem do Internetu, dost─Öp do poczty elektronicznej, przegl─ůdarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo┼Ť─ç monitora 1024x768 pikseli.

 6. Us┼éugobiorca jest zobowi─ůzany do korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Us┼éug elektronicznych w spos├│b bezprawnie zak┼é├│caj─ůcy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä oraz rozsy┼éanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym nie zam├│wionej informacji handlowej.

 7. Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éugi elektronicznej za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego www.prosto.pl poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci email na adres poczty elektronicznej: sklep@prosto.pl lub pisemnie na adres: Prosto sp. z o. o. ul. Hauke Bosaka 16a 01-540 Warszawa. Us┼éugodawca rozpatrzy reklamacj─Ö niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni liczonych od dnia z┼éo┼╝enia reklamacji.

 8. Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç ze skutkiem natychmiastowym bezterminow─ů us┼éug─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym w ka┼╝dym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosto.pl lub pisemnie na adres: Prosto sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 16a 01-540 Warszawa.

 9. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç bezterminow─ů umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej w przypadku gdy Us┼éugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up┼éywie 7 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli o wypowiedzeniu.

 10. Na drodze porozumienia stron, Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dym czasie.

 11. Wypowiedzenie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us┼éugodawc─Ö lub Us┼éugobiorc─Ö nie narusza praw lub ┼Ťwiadcze┼ä nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana tre┼Ťci niniejszego Regulaminu mo┼╝e nast─ůpi─ç po uprzednim poinformowaniu U┼╝ytkownik├│w o zakresie przewidywanych zmian nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni przed dniem ich wej┼Ťcia w ┼╝ycie.

 2. Zam├│wienia z┼éo┼╝one w trakcie obowi─ůzywania poprzedniej wersji regulaminu b─Öd─ů realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie zgadza si─Ö na wprowadzenie zmian w regulaminie mo┼╝e usun─ů─ç swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b─Öd─ů przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy zgodnie z przepisami Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

 4. U┼╝ytkownicy mog─ů kontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

  1. Telefon: (+48) 668-838-900, w godz. 10-17 w dni robocze.

  2. Email: sklep@prosto.pl

  3. Pisemnie na adres: Prosto sp. z o. o. ul. Rydygiera 8 bud. 6C, 01-793 Warszawa.

   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Shop Katowice u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   katowice@prosto.pl

   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Shop Lublin u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   lublin@prosto.pl   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Shop Sopot u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   sopot@prosto.pl

   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Shop Szczecin u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   szczecin@prosto.pl

   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Shop Warszawa u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   warszawa@prosto.pl

   W przypadku zam├│wie┼ä z magazynu Prosto Corner Wroc┼éaw u┼╝ytkownik powinien kontaktowa─ç si─Ö ze sprzedawc─ů w spos├│b mailowy pod adresem:
   wroclaw@prosto.pl


    

  4.  
 5. Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem linku zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej sklepu internetowego www.prosto.pl.

 6. Regulamin mo┼╝e zosta─ç utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no┼Ťniku danych.

 7. Nazwa sklepu internetowego www.prosto.pl, adres pod kt├│rym jest dost─Öpny: www.prosto.pl oraz wszelkie materia┼éy w nim si─Ö znajduj─ůce stanowi─ů przedmiot prawa autorskiego i podlegaj─ů ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w┼éa┼Ťciciela sklepu jest zabronione.

 8. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

XIII REGULAMIN PROMOCJI '3 ZA 2'

Promocja '3 za 2' dotyczy m─Öskicj i damskich t-shirt├│w z linii Prosto.

Aby wzi─ů─ç udzia┼é w promocji nale┼╝y doda─ç do koszyka 3 niepodlegaj─ůce innej promocji t-shirty z linii Prosto.
T-shirty systemowo zmieni─ů cen─Ö na r├│wnowarto┼Ť─ç 2 koszulek.

Promocja trwa do 2 kwietnia 2017 do 23:59.

 

XIV REGULAMIN PROMOCJI 'PORTFEL GRATIS'

 1. Z promocji „Portfel gratis” mo┼╝e skorzysta─ç klient sklepu internetowego, dzia┼éaj─ůcego pod adresem www.prosto.pl

 2. Promocja „Portfel gratis” dotyczy wy┼é─ůcznie zam├│wie┼ä na lini─Ö Klasyk w sklepie internetowym  dzia┼éaj─ůcym pod adresem www.prosto.pl. 

 3. Promocja nie dotyczy produkt├│w z linii Prosto

 4. Promocja dotyczy zamówień na kwotę od 200 pln.

 5. Klient otrzymuje 1 portfel na 1 zam├│wienie.

 6. W przypadku zwrotu produkt├│w, zwrot obejmuje r├│wnie┼╝ portfel.

 7. Promocja „Portfel gratis” nie ┼é─ůczy si─Ö z kodami rabatowymi.

 8. Promocja „Portfel gratis” obowi─ůzuje od dnia 10.08.2017 r. do niedzieli 13.08.2017 godz. 23:59 lub do wyczerpania zapas├│w.

 9. Klient jest uprawniony do odst─ůpienia zgodnie z odr─Öbnymi przepisami od umowy sprzeda┼╝y wszystkich
  produkt├│w z zestawu zakupionego w ramach promocji „Portfel gratis”.

 10. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do ┼╝─ůdania wymiany nieu┼╝ywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach promocji „Portfel gratis” na  odpowiednio inny produkt tego samego
  rodzaju obj─Öty promocj─ů ,,Portfel gratis” w zakresie dost─Öpno┼Ťci towar├│w w ofercie promocyjnej.

 11. Kolor portfela przydzielany jest losowo.

 

 

Za┼é─ůczniki

 1. formularz wymiany towaru/odst─ůpienia od umowy